Meist

Collages1

MTÜ Ligipääsetavuse foorum asutati 2014 ning meie tegevuse eesmärgiks on ligipääsetava keskkonna tagamine kõigile.

Ühing koosneb eranditult eri puudeliikide esindajatest, kelle seas on arhitektuuri, ehituse, disaini, IT jt alade spetsialiste 10-15 aastase tegutsemiskogemusega ligipääsetavuse ja universaalse disaini alal. Varasemalt on tegutsetud eri puuetega inimeste organisatsioonides, kuid vajadus koostööks eri puudeliikide vahel realiseeriti alles nüüd läbi loodud ühingu tegevuse. Omame tegutsemiskompetentsi füüsilise, nägemis- ja kuulmispuude ligipääsetavuse osas.

Propageerime ühiskondlike hoonete ja eluruumide, transpordi, elukeskkonna ja informatsiooni ligipääsetavuse tähtsust kõige laiemas mõttes ja kõigile inimgruppidele.

Oma tegevuse läbi mõjutame üle-Eestiliselt, positiivses mõttes, riigi- ja omavalitsusasutusi, hoonete ja rajatiste omanikke, laiemat üldsust ligipääsetavuse parandamise vajalikkuses ja tähtsuses.

Läbi sellise tegevuse soovime tagada võrdseid võimalusi kõigile meie ühiskonnas.

MTÜ Ligipääsetavuse foorum
Endla 59, Tallinn 10615
GSM: +372 501 0127
E-post: info@ligipaasetavus.ee, jyri.jarve@ligipaasetavus.ee
WWW: www.ligipaasetavus.ee
FB: www.facebook.com/ligipaasetavus