Tehtud tööd

2014-12-22 11.02.27

MTÜ LF poolt teostatud olulisemad tööd 2014-2023:

 • 2014-2015 Teater Vanemuine ja Vene teater ligipääsetavuse hinnangud, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo, Stenbocki maja, Tallinna Botaanikaaia ligipääsetavuse hinnangud ja Meelte Aia nõustamine;
 • 2014-… Kokku 82 ehitusprojektide invanõuete alast nõustamist ja kooskõlastamist ning 84 hoonete ligipääsetavuse auditi üle Eesti;
 • 2015 Eesti Töötukassa 22 büroo ligipääsetavuse hinnangud;
 • 2015 SKA esinduste ligipääsetavuse hindamine, 15 büroohoonet üle eesti;
 • 2016 ERM-i, Tartu Linnamuuseumi, Maaeluministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ligipääsetavuse hinnangud;
 • 2017 EAS turismiettevõtete enesearenduse keskkonna enesehindamise küsimustiku ja ligipääsetavuse juhendmaterjali koostamine,
 • 2017 Töövõime hindamise küsimustiku ja -otsuse vormi kasutatavuse hindamine pimedate inimeste seisukohalt ja töövõime hindamise e-vormide hinnang Eesti Töötukassale;
 • 2018 Võrdõiguslikkuse büroo – Struktuurifondide meetmetest 5.4.3. „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud“; „Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine“ ja „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ kaasrahastatud projektide panusest erivajadusega inimestele ligipääsetavuse tagamisel analüüs.
 • 2019-2020 Sotsiaalministeeriumi riigihanke „Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs“ teostamine.
 • 2020 Koostöö AS-ga RKAS riigimajade ja -gümnaasiumide eskiis-, eel- ja põhiprojektide invanõuete hindamiste osa:
  • Jõgeva, Rapla ja Pärnu riigimajad;
  • Rakvere, Mustamäe, Pegulinna, Paide, Narva, Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumid.
 • 2021 Riigikantselei ja ligipääsetavuse rakkerühma tellimusel „KREDEX korterelamute meetme ligipääsetavuse analüüs“ analüüsi koostamine.
 • 2021 Sotsiaalministeeriumi riigihankes „Ligipääsetavuse tulu-kulu analüüs” osalemine, Civitta Eesti AS partner.
 • 2022 Riigikantselei hange ”Projekteeritavate korterelamute ligipääsetavuse miinimumnõuete analüüs”.
 • 2022 Telia AS, Telia kahe müügiesinduse ligipääsetavuse auditid.
 • 2022 Microsoft Leedu ja Läti kontorite ligipääsetavuse auditid.
 • 2022 Sotsiaalministeeriumi riigihankes „ Soolise võrdsuse, võrdse kohtlemise ning ligipääsetavuse e-õppe kursused poliitikakujundajatele” osalemine Poliitikauuringute Keskusega Praxis.
 • 2022 Tallinna Linnamuuseumi muuseumihoonete ligipääsetavuse auditid, 10 hoonet,
 • 2023 SüKu arhitektuurivõistluse ligipääsetavuse eksperthinnang
 • 2023 Ligipääsetavuse auditi koostamine 20 Tallinna Keskraamatukogu hoonele ja bussile ning veebilehele
 • 2023 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hange: Euroopa toetusfondide digitaalse tööriista ligipääsetavuse peatükkide koostamine

MTÜ Ligipääsetavuse foorum
Endla 59, Tallinn 10615
GSM: +372 501 0127
E-post: info@ligipaasetavus.ee, jyri.jarve@ligipaasetavus.ee
WWW: www.ligipaasetavus.ee
FB: www.facebook.com/ligipaasetavus