Tehtud tööd

2014-12-22 11.02.27

Ligipäsetavuse foorumi tehtud tööd ja nõustamised:

– Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo ligipääsetavuse hinnang

– Stenbocki maja ligipääsetavuse hinnang

– Remniku Õppe- ja Puhkekeskuse ligipääsetavuse hinnang

– Turismimarsruutide kaardistamine ratastoolidele

– Eesti Töötukassa 22 büroo ligipääsetavuse hinnang

– Tallinna Botaanikaaia ligipääsetavuse hinnang ja Meelte Aia nõustamine

– Sotsiaalkindlustusameti Endla 8 ligipääsetavuse hinnang

– MKM ehitusmääruse täiendamine

– Kolme notaribüroo ligipääsetavuse hinnang

– Ehitusprojektide invanõuete kooskõlastamised

MTÜ Ligipääsetavuse foorum
Endla 59, Tallinn 10615
GSM: +372 5010127
E-post: info@ligipaasetavus.ee, jyri.jarve@ligipaasetavus.ee
WWW: www.ligipaasetavus.ee
FB: www.facebook.com/ligipaasetavus

Lisa kommentaar